สหโคเจนมอบปฏิทินที่ใช้แล้วสภาพดีให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา