Hi-Light News

กิจกรรมปลูกต้นไม้และถวายเทียนพรรษา
 บจ.สหโคเจน กรีน ร่วมกับ หจก.เลิศชายเจริญกิจและหจก.กฤตกมลเจริญกิจ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และถวายเทียนพรรษา ณ วัดดอยติ หมู่ที่ 2 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน  โดยมียอดเงินบริจาคจากผู้บริหารและพนักงานกลุ่มสหโคเจนรวม 15,560 บาท เพื่...

สหโคเจนร่วมงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 9” ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิ.ย. 2560 กลุ่มสหโคเจนได้ร่วมงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 9” ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เพื่อให้นักวิเคราะห์ และผู้ลงทุนที่สนใจได้มีโอกาสรับฟังข้อมูลเกี่...

สหโคเจนจัดแสดงนิทรรศการในงานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มสหโคเจนได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่ 21 โซนด้านหน้าห้อง Plenary Hall ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด SAHACOGEN in An Honest Digital World 2017 : พลังงานยั่งยืน คืนปร...

กลุ่มบริษัทสหโคเจน ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. กลุ่มบริษัทสหโคเจน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพรบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง...

บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
เมื่อวันจันทร์ที่ 24เมษายน 2560คุณสุจริต ปัจฉิมนันท์ ประธานกรรมการบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)หรือ SCGพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท ทำการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15ประจำปี 2560 ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร...

โครงการปันน้ำใจ ให้น้องบนดอยปีที่ 4
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติ จึงได้ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าสัก สภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนใน ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน จัดกิจกรรม “โครงการ...

สหโคเจนมอบปฏิทินที่ใช้แล้วสภาพดีให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบปฏิทินที่ใช้แล้วสภาพดีให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในพระบรมราชูป...