สหโคเจน รวมใจ มอบไออุ่น สร้างรอยยิ้ม ปีที่ 10 (โดย บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด)
Corporate News
09 February 2024
สหโคเจน รวมใจ มอบไออุ่น สร้างรอยยิ้ม ปีที่ 10 (โดย บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด)
Read More
สหโคเจน รวมใจ มอบไออุ่น สร้างรอยยิ้ม ปีที่ 10
Corporate News
22 January 2024
สหโคเจน รวมใจ มอบไออุ่น สร้างรอยยิ้ม ปีที่ 10
Read More
สหโคเจน รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
Corporate News
26 December 2023
สหโคเจน รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
Read More
เริ่มแล้ว! สหโคเจนจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เฟสแรกให้ไทยซัมซุง  พร้อมเดินหน้าเพิ่มกำลังการผลิตในเฟสสอง คาดเสร็จสมบูรณ์ตามแผนในเดือน เม.ย. 67
Corporate News
26 December 2023
เริ่มแล้ว! สหโคเจนจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เฟสแรกให้ไทยซัมซุง พร้อมเดินหน้าเพิ่มกำลังการผลิตในเฟสสอง คาดเสร็จสมบูรณ์ตามแผนในเดือน เม.ย. 67
Read More
สหโคเจน เดินหน้าแผนงานลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลงนาม กฟผ. ขายไฟ 27 MW นาน 25 ปี
Corporate News
25 December 2023
สหโคเจน เดินหน้าแผนงานลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลงนาม กฟผ. ขายไฟ 27 MW นาน 25 ปี
Read More
"SCG” ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
Corporate News
10 November 2023
"SCG” ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
Read More
SAHACOGEN “SCG” ติดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2566
Corporate News
10 November 2023
SAHACOGEN “SCG” ติดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2566
Read More
กลุ่มสหโคเจนร่วมแสดงนิทรรศการงานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565
Saha Group Fair
09 July 2023
กลุ่มสหโคเจนร่วมแสดงนิทรรศการงานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565
Read More
บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ผ่านการรับรองให้ใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
Corporate News
07 July 2023
บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ผ่านการรับรองให้ใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
Read More
บจ.สหกรีน ฟอเรสท์ เข้าร่วมโครงการการเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจฐานนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมวิจัยด้านเยื่อพืชธรรมชาติ
Corporate News
07 July 2023
บจ.สหกรีน ฟอเรสท์ เข้าร่วมโครงการการเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจฐานนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมวิจัยด้านเยื่อพืชธรรมชาติ
Read More
บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Corporate News
31 March 2023
บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Read More
สหโคเจนรวมใจ มอบไออุ่น สร้างรอยยิ้ม ปีที่ 9 ณ สถานสงเคราะห์บ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
Corporate News
27 February 2023
สหโคเจนรวมใจ มอบไออุ่น สร้างรอยยิ้ม ปีที่ 9 ณ สถานสงเคราะห์บ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
Read More