ร่วมส่งมอบปฏิทินที่ใช้แล้วสภาพดีให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา