บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) และบริษัทย่อย ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือในรายการ "ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้"