กลุ่มสหโคเจน ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี