:


อ้างอิง:  NNT สำนักข่าวกรมประชามสัมพันธ์ : ทส.เปิด “โครงการเผยแพร่ป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”