Hi-Light News

กลุ่มบริษัทสหโคเจน ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. กลุ่มบริษัทสหโคเจน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมเป็นเจ้าภายในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพรบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง...

บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
เมื่อวันจันทร์ที่ 24เมษายน 2560คุณสุจริต ปัจฉิมนันท์ ประธานกรรมการบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)หรือ SCGพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท ทำการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15ประจำปี 2560ณ ห้องเจ้าพระยา 1โรงแรมมณเฑียร ร...

โครงการปันน้ำใจ ให้น้องบนดอยปีที่ 4
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติ จึงได้ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าสัก สภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนใน ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน จัดกิจกรรม “โครงการ...

ร่วมส่งมอบปฏิทินที่ใช้แล้วสภาพดีให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบปฏิทินที่ใช้แล้วสภาพดีให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในพระบรมราชูป...

บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) และบริษัทย่อย ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือในรายการ "ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้"
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ผ่านมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา จำนวนเงิน 99,999 บาท ในรายการ “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้” ถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเท...

สหโคเจน ผ่านการประเมินต่อต้านทุจริตระดับชาติ
เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 คุณสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนเข้ารับใบประกาศผ่านการประเมินและรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุ...

วาดฝันวัยเยาว์กับการอนุรักษ์พลังงานฯ ประจำปี 2559
(9 กันยายน 2559) บจ.สหโคเจน กรีน จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีและการประกวดคัดลายมือ ระดับประถมศึกษา ใน “โครงการวาดฝันวัยเยาว์กับการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน ปีที่ 7” หัวข้อ “พลังงานยั่งยืน คืนประโยชน์สู่สังคม” ซึ่งได้ดำเนินจั...

กลุ่มสหโคเจน ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
(12 สิงหาคม 2559) กลุ่มสหโคเจนร่วมงานรัฐพิธีถวายพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียริตฯ เทศบาลนครแหลมฉบัง อ...

โครงการประกวดวาดภาพระบายสีประจำปี 2559
(26 สิงหาคม 2559) บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีปีที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “พลังงานยั่งยืน คืนประโยชน์สู่สังคม” ซึ่งได้ดำเนินจัดการแข่งขันในกลุ่มโรงเรียนที่ตั้งอยู่โดยรอบบริษัทฯ จำนวน 18 โรงเรียน ในระดับประถมศึกษาตอ...

-
บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (ระบบสีเขียว Green System) ซึ่งการรับรองดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีการประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบ...